Privacybeleid PS4-custom.nl

Privacy beleid

PS4-custom.nl is onderdeel van De Streek webdevelopment. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze website en de daarop ontsloten dienstverlening van De Streek webdevelopment. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 09/07/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

In dit document beschrijven we welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen. Daarnaast leggen wij uit welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend voor het verbeteren en uitvoeren van onze diensten. Wij verkopen of handelen niet in gegevens en zullen uw gegevens niet delen voor commerciële doeleinden. We gaan zorgvuldig om met uw gegevens en hebben de nodige technische en organisatorische regelingen getroffen om uw gegevens te beschermen.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

*Aangepast op 07/10/2018

Gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Website software: WordPress – WooCommerce

Onze webwinkel is gebouwd op basis van het opensource gegevens beheer systeem genaamd wordpress. We hebben het basis wordpress systeem uitgebreid met beveiligingstechnieken op cruciale punten om criminelen te weren. Gegevens die naar onze server worden gestuurd via een versleutelde verbinding (Secure Sockets Layer). Deze technologie zorgt er voor dat gegevens niet gelezen kunnen worden door 3e partijen. Daarnaast houden we onze server logboek streng in de gaten om cyberaanvallen tegen te gaan en uw gegevens veilig te houden. We hebben WordPress uitgebreid met onze eigen software en het WooCommerce software pakket. U kunt meer lezen over wordpress op http://wordpress.org.

Orders en andere persoongevens in onze webshop worden verwijdert wanneer deze gegevens niet meer worden gebruikt. Wanneer u een account maakt op onze website blijven uw gegevens in gebruik en zullen uw gegevens niet worden verwijdert. U heeft zelf de mogelijkheid om in uw account uw persoonsgegevens te wijzigen, anonimiseren of om uw persoonsgegevens en of uw account te verwijderen. We zijn verplicht om facturen met uw persoonsgegevens te bewaren, deze mogen ook niet worden verwijdert wordt onder de bewaarplicht. Uw facturen worden daarom opgeslagen in een versleutelde omgeving in een geheime locatie.

Webhosting: Remote Office

Deze website staat geinstalleerd bij onze webhosting Remote Office. Bij Remote Office nemen wij ook e-maildiensten, clouddiensten en ideal-betaaldiensten af. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Om ons (technische) ondersteuning te kunnen bieden, zoals het beschikbaar stellen van opslag ruimte op hun webserver, heeft Remote Office toegang tot uw gegevens. Zij zullen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. Remote Office heeft de mogelijkheid om metagegevens te verzamelen over het gebruik van hun diesnten, maar dit zijn geen persoonsgegevens. Remote Office is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen, en uw gegevens te beschermen. Dit zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Remote Office is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onderandere uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Daarnaast worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

E-mail verkeer

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Remote Office en Gmail. E-mails die wij versturen worden via een versleutelde verbinding verstuurd waardoor de inhoud niet gelezen kan worden door 3e partijen. Zowel Remote Office en Gmail hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Remote Office is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen, en uw gegevens te beschermen.

Telefoon verkeer

Wij maken voor ons reguliere zakelijke telefoonverkeer gebruik van de diensten van Budgetphone, Telfort & KPN en Whatsapp. Hoewel een telefoonnummer opzich geen persoons gegeven is, willen we toch transparant zijn over telefoon gegeven verwerking. Wanneer u ons belt op 085-2500265 deelt uw telefonie provider uw telefoon nummer met BudgetPhone. BudgetPhone deelt uw telefoonnummer, de starttijd en eindtijd met ons. Wilt u exact weten welke gegevens van u worden gedeeld aan telfort of budgetphone, dan zult u contact moeten opnemen met uw telefonie provider. Wanneer wij u bellen delen wij uw telefoonnummer met Telfort zodat zij een verbinding met uw provider kunnen opzetten. Telfort maakt hiervoor gebruik van het KPN netwerk. Telfort registreerd uw telefoonnummer, de starttijd en de eindtijd van de verbinding. Budgetphone, Telfort & KPN hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en om te voldoen aan de wet.

Whatsapp

Wanneer u ons bereikt via whatsapp dan gaat u akkoord met het privacy beleid van whatsapp en dat uw telefoon nummer met ons wordt gedeeld. Berichten die via whatsapp worden verstuurd worden versleuteld via end-to-end versleuteling, wat inhoud dat alleen de verzender en ontvanger(s) gesprekken kunnen volgen. Whatsapp verwijdert uw berichten (zoals chats, foto’s, video’s, stem berichten, bestanden en het delen van uw locatie) van hun server zodra uw bericht is afgeleverd op ons toestel. Uw gesprek met ons zal, uiterlijk 14 dagen, na het laatste contact met u worden verwijdert. De mobiele toestellen waarmee wij whatsapp gebruiken zijn beveiligd met een sterk wachtwoord dat voldoet aan de wettelijke eisen.

Betalingsverwerkers

Wij maken voor ons betalingsverkeer gebruik van de diensten van Paypal, Remote Office (iDeal) en de Rabobank (Handmatige transactie). De manier waarop u betaald bepaald welke diensten van deze partijen worden gebruikt om uw transactie te voltooien. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Paypal

Kiest u voor het gebruik van Paypal voor uw betalingstransactie dan delen wij uw NAW en ordergegevens met paypal om een betalingsverzoek aan te vragen. Deze gegevens worden verstuurd via een versleutelde verbinding waardoor 3e partijen deze gegevens niet kunnen lezen. Wij zijn geen verantwoordelijke voor creditcard en bankgegevens die u zelf deelt met Paypal. Paypal deelt betaalgegevens vervolgens met ons. Paypal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Paypal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om hun dienstverlening verder te verbeteren en het delen van (geanonimiseerde) gegevens met derden. Paypal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Paypal bewaart gegevens die wij verstrekken voor het uitvoeren van hun diensten niet langer dan wettelijke is toegestaan.

iDeal

Kiest u voor het gebruik van iDeal voor uw betalingstransactie, dan maken we een beveiligde koppeling met het Simple Pay platform van Remote Office. Remote office verwerkt uw factuurnummer en uw betaalgegevens. Remote office deelt betaalgegevens met ons. Remote heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Remote Office heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden en voor de facturatie van iDeal kosten naar ons. Remote Office zal uw persoonsgegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Remote Office is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen, en uw gegevens te beschermen. Remote Office bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Bank transactie

Kiest u voor het gebruik van handmatige bank transacties, dan worden uw betaalgegevens door de Rabobank geregistreed. Rabobank deelt betaalgegevens met ons. Rabobank heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Rabobank behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren. Rabobank deelt, in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit), persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Rabobank bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klant beoordelingen – webwinkelkeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het verzenden van orders maken wij gebruik van de diensten van PostNL (via Myparcel.nl) en DPD. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met deze partijen delen. De genoemde partijen gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van deze overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Om uw pakket gereed te maken worden we geholpen door Joke van der Sluis. Joke van der Sluis werkt met ons, maar is geen onderdeel van De Streek webdevelopment. Op basis van de overeenkomst die wij met haar hebben gesloten is ze verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te volgen en uw gegevens te beschermen. Joke van der Sluis bewaard uw gegevens niet en vernietigt documenten waarop uw gegevens staan genoteerd. Hierbij kunt u denken aan een factuur dat niet goed is afgeprint, of een adres label dat onjuist was. Joke van der Sluis gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Gegevens die met Joke van der Sluis worden gedeeld, worden alleen beschikbaar gesteld via computers die door ons zijn beveiligd. Deze computers wisselen facturen en adres gegevens uit via onze clouddrive bij Remote Office. Om ons (technische) ondersteuning te kunnen bieden heeft Remote Office toegang tot bestanden waarin uw gegevens staan. Remote Office heeft echter geen toegang tot uw gegevens omdat we deze versleutelen en voorzien van een sterk wachtwoord die niet verstrekt zal worden. De bestanden die worden opgeslagen in deze clouddrive worden gesynchroniseerd via een beveiligde verbinding zodat de inhoud van bestanden niet door een 3e partij gelezen kunnen worden. Remote heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Facturatie en administratie

Persoonlijke gegevens in facturen

Onze facturen bevatten uw persoonsgegevens zoals uw naam en woonadress op moment van aankoop. Wij zijn wettelijk verplicht kopieen van onze facturen te bewaren tot het tijdsbestek van de bewaarplicht vervalt. Wij bewaren digitale facturen in een clouddrive dat wordt aangeboden door Remote Office. Om ons (technische) ondersteuning te kunnen bieden heeft Remote Office toegang tot bestanden waarin uw gegevens staan. Remote Office heeft echter geen toegang tot uw gegevens omdat we deze versleutelen en voorzien van een sterk wachtwoord die niet verstrekt zal worden. De bestanden die worden opgeslagen in deze clouddrive worden gesynchroniseerd via een beveiligde verbinding zodat de inhoud van bestanden niet door een 3e partij gelezen kunnen worden. Remote heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Daarnaast bewaren we papieren kopieen van facturen onder de druk van de wettelijke bewaarplicht. Deze facturen worden veilig opgeslagen in een versleutelde omgeving en worden alleen benaderd door de eigenaar van De Streek webdevelopment.

Externe verkoopkanalen

Marktplaats.nl

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Google analytics

Om onze diensten te verbeteren maken we gebruik van de google analytics dienst van Google. Google analytics maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Informatie die wij sturen naar google zijn in principe persoons gegevens, maar we sturen deze ge-anonimiseerd naar google. Daarnaast hebben we de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens opgevolgd om het delen van uw persoons gegevens door Google te stoppen. In een verwerkingsovereenkomst met Google wordt Google verplicht zich te houden aan de AVG en uw gegevens alleen mag gebruiken voor diensten waarop wij toestemming geven. Om ons (technische) ondersteuning te kunnen bieden heeft Google toegang tot uw gegevens. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Google krijgt periodieke audits en voldoet aan de ISO/IEC 27001:2013.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Willen we uw gegevens gebruiken voor andere redenen dan vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige, overige administratieve en onze taak verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan De Streek webdevelopment op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voorprivacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. U kunt uw gegevens ook zelf aanpassen op onze website wanneer u een account heeft aangemaakt.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht om vergeten te worden

U heeft altijd het recht om vergeten te worden, uw persoonlijke gegevens zullen dan door ons uit het digitale systeem gehaald worden. Met onze self-servicefunctionaliteit kunt u wanneer u een account heeft gemaakt uw orders en persoonsgegevens op een eenvoudige manier wissen. U mag ook een verzoek indienen om vergeten te worden bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bericht op het moment dat uw gegevens zijn verwijdert.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van De Streek webdevelopment. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Echter, wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Contactpersoon voor privacyzaken
Marcel van de Streek
De Streek webdevelopment
Jonkerswijk 21, 7701 ZN Dedemsvaart
Nederland
T (085) 250-0265
E info@ps4-custom.nl

by PS4-custom.nl